หมวดหมู่: kardinalstickvip

สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจะติดหรือไม่

บางท่านอาจจะมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้สูบสามารถลดการสูบลงได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำให้ผู้สูบติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเช่นกัน ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเช่นกัน เพราะในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีส่วนประกอบของนิโคติน ที่เป็นตัวที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ติดการสูบบุหรี่นั่นเอง นิโคตินเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้เสพผ่อนคลาย หายเครียดได้ แต่ก็ทำให้เสพติดเช่นกัน อีกทั้งนิโคตินยังส่งผลกับสมองและระบบประสาทด้วย

การรับเข้าไปในระยะยาวและเป็นปริมาณมากก็ทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ แต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีการเผาไหม้แบบบุหรี่ธรรมดา ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคที่มาจากการเผาไหม้ของบุหรี่ธรรมดาได้ การเลือกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้า จึงควรศึกษาข้อดีข้อเสียให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ก่อนที่จะลองเพราะหากติดการสูบบุหรี่ไปแล้วอาจจะทำให้เลิกยาก และอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนั่นเอง

อ่านต่อได้ที่เว็บไซค์
www.kardinalstickvip.com